Utbildningar


Här kommer uppkommande utbildningar som vi på Expleo Stockholm kommer hålla i. 

Utbildningar 2021

POSTMAN

Grundkurs i Postman


Jonas Hall håller en kurs där man får lära sig grunderna i verktyget Postman. Inga förkunskaper krävs.

Datum kommer 

SELENIUM

Grundkurs i Selenium


Marcus Hoff håller en grundkurs i Selenium. 

Datum kommer

Konferenser vi är sponsorer för

AGILE QUALITY DAYS

Webbkonferens


En konferens med Agile Quality Days.

Datum kommer